Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie licencji wraz z następującymi załącznikami:
   • zaświadczenie lub oświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające, że przedsiębiorca sam wykonujący przewozy i zatrudnieni prze niego kierowcy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska
   • kserokopia aktualnych badań lekarskich i psychologicznych
   • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako  taksówki osobowej lub w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu
   • również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim
   • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru
 2. Opłaty:
  • za wydanie licencji uiszcza się w zależności od okresu ważności licencji:
   • 2 – 15 lat: 200 zł
    • w formie wpłaty:
     • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
     • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
   • 15 – 30 lat: 250 zł
    • w formie wpłaty:
     • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
     • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
   • 30 – 50 lat: 300 zł
    • w formie wpłaty:
     • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
     • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 509 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 47
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie
 6. Tryb odwoławczy:
  • organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie udzielenia licencji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst jedn. Dz. U.z 2012r. poz. 1265)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.06.2004r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz.U. z 2004r. Nr 153 poz.1612)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 04.12.2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r.Nr 235 poz.1726 drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r. Nr 235 poz.1726 )

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich