Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Władze Miasta

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta - Dyrektor Generalny, Dyrektorzy Wydziałów

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 8.00 do 16.00