Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 lutego 2022

Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Chojnicach

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Roboty budowlane
Termin otwarcia ofert: 28 lutego 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na:

„Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Chojnicach”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

W kategorii: Zamówienia publiczne