Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 kwietnia 2022

Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Usługi
Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

„Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice”.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie1. ogłoszenie [26 KB, docx]

W kategorii: Zamówienia publiczne