Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 maja 2022

Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023

Etap postępowania: Unieważnione
Rodzaj: Roboty budowlane
Termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

„Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023”.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogloszenie o zamówieniuOgloszenie o zamówieniu [28 KB, docx]
Zał. nr 2 - Wzór umowyZał. nr 2 - Wzór umowy [44 KB, docx]

W kategorii: Zamówienia publiczne