Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 lutego 2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030

Na podstawie Uchwały NR XXIII/329/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji, w związku art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta Chojnice informuje o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.

 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorstw odnośnie propozycji kierunków rozwoju miasta Chojnice oraz przyjmowanie uwag, dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.
 2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. Sposoby opiniowania dokumentu Strategii:
  1. Uwagi można zgłaszać:
   • drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
   • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice (decyduje data wpływu).
  2. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1.
 3. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030 dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji w następujących lokalizacjach:
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach: https://www.miastochojnice.pl
 4. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag.

W kategorii: Konsultacje