Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 marca 2022

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Chojnice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Chojnice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

Konsultacje trwają od 11 marca do 18 marca 2022 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej miasta miastochojnice.pl w zakładce organizacje Pozarządowe, Konsultacje z NGO oraz w zakładce Konsultacje, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Stary Rynek 1.

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Chojnice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2022 roku na:

  • adres poczty elektronicznej [email protected]
  • numer faksu 52 397 21 94,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.
Dokumenty do pobrania:

Formularz konsultacjiFormularz konsultacji [13 KB, docx]
Projekt uchwałyProjekt uchwały [21 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje