Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 stycznia 2023

Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych liniowych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice, będących w zarządzie Gminy Miejskiej Chojnice

Etap postępowania: Unieważnione
Rodzaj: Usługi
Termin otwarcia ofert: 17 styczeń 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych liniowych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice , będących w zarządzie Gminy Miejskiej Chojnice

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertyFormularz oferty [25 KB, docx]
OgłoszenieOgłoszenie [16 KB, docx]
Projekt umowyProjekt umowy [27 KB, docx]
Pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi [13 KB, docx]
UnieważnienieUnieważnienie [18 KB, docx]

W kategorii: Zamówienia publiczne