Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 lutego 2023

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup i dostawa gazu płynnego LPG do zbiornika zewnętrznego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Usługi
Termin otwarcia ofert: 9 luty 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup i dostawa gazu płynnego LPG do zbiornika zewnętrznego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

W kategorii: Zamówienia publiczne