Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 lutego 2013

Zmiana terminów warsztatów Zespołów Roboczych. Nowy termin warsztatów ustalono na najbliższy piątek – 15.02.2013 r.

Informujemy, iż z powodu nagłej choroby prof. Marka Dutkowskiego, przygotowującego dokument Strategia Rozwoju Chojnic do roku 2020, dzisiejsze posiedzenia
Zespołów Tematycznych zostają odwołane
.
Zgodnie z bieżącymi ustaleniami podajemy nowy termin warsztatów, tj. piątek 15 lutego br.

Przypominamy, że spotkania warsztatowe Zespołów Roboczych służyć mają wypracowaniu celów strategicznych dla rozwoju miasta Chojnice do roku 2020. Uzgodnione podczas warsztatów cele, zapisane zostaną w opracowywanym w chwili obecnej dokumencie pn. ,,Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020”, który stanowić  będzie Tom IV ,,Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”.

Zgodnie z nowym harmonogramem, spotkania  warsztatowe odbędą się dnia 15 lutego 2013r. (piątek)  w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Zespół Budżetu i Rynku Pracy: godz. 10.00-11.30 (Sala Obrad, piętro I
Urzędu Miejskiego, p. 408; moderacja M. Dutkowski;)
2. Zespół Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska:
godz. 10.00-11.30 (Gabinet Radnego, piętro I Urzędu Miejskiego, p.406; 
moderacja P. Wojnarowski)
3. Zespół  Edukacji, Kultury i Sportu: godz. 12.00-13.30 (Gabinet Radnego, piętro I Urzędu Miejskiego, p.406; moderacja P. Wojnarowski)
4. Zespół  ds. Społecznych i Bezpieczeństwa: godz. 12.00-13.30 (Sala Obrad, piętro I Urzędu Miejskiego, p. 408; moderacja M. Dutkowski)
   
Podczas warsztatów  przewidziano następującą tematykę:

  1. Prezentacja i omówienie wstępnej listy ,,Celów strategicznych Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”;
  2. Dyskusja nad celami strategicznymi i celami podrzędnymi w kontekście możliwych działań;
  3. Omówienie relacji pomiędzy celami i działaniami realizacyjnymi;
  4. Dyskusja nad wstępną listą działań;
  5. Wskazówki do ustalania treści działań i wypełnienia Kart Działań.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały informacyjne, które będą omawiane i dyskutowane podczas warsztatów.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, tel. 52/397-18-00 wew. 16 lub pod adresem e-mail: [email protected].

Uprzejmie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Zespołach.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020