Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2013

Informacja o warsztatach Zespołów Roboczych w dniu 12 lutego br.

Uprzejmie zapraszamy na spotkania warsztatowe Zespołów Roboczych, których celem będzie wypracowanie celów strategicznych dla rozwoju miasta Chojnice do roku 2020.

Uzgodnione podczas warsztatów cele, zapisane zostaną w opracowywanym w chwili obecnej dokumencie pn. ,,Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020”, który stanowić  będzie Tom IV ,,Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”.

Spotkania  warsztatowe odbędą się dnia 12 lutego 2013r. (wtorek)  w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. Zespół Budżetu i Rynku Pracy: godz. 11.30-13.00 (Sala Obrad, piętro I Urzędu Miejskiego, p. 408; moderacja M. Dutkowski;)
  2. Zespół  Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: godz. 11.30-13.00 (Sala Radnego, piętro I Urzędu Miejskiego, p. 406;  moderacja P. Wojnarowski)
  3. Zespół  Edukacji, Kultury i Sportu: godz. 13.30-15.00 (Sala Radnego, piętro I Urzędu Miejskiego, p. 406; moderacja P. Wojnarowski)
  4. Zespół  ds. Społecznych i Bezpieczeństwa: godz. 13.30-15.00 (Sala Obrad, piętro I Urzędu Miejskiego, p. 408; moderacja M. Dutkowski)

Podczas warsztatów  przewidziano następującą tematykę:

  1. Prezentacja i omówienie wstępnej listy ,,Celów strategicznych Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”;
  2. Dyskusja nad celami strategicznymi i celami podrzędnymi w kontekście możliwych działań;
  3. Omówienie relacji pomiędzy celami i działaniami realizacyjnymi;
  4. Dyskusja nad wstępną listą działań;
  5. Wskazówki do ustalania treści działań i wypełnienia Kart Działań.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały informacyjne, które będą omawiane i dyskutowane podczas warsztatów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, tel. 52/397-18-00 wew. 16 lub pod adresem e-mail: [email protected].

Uprzejmie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Zespołach.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020