Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lutego 2013

Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta

W dniu 15 lutego w ratuszu pod przewodnictwem prof. Marka Dutkowskiego oraz mgr. Przemysława Wojnarowskiego obradowały cztery Zespoły Tematyczne Rady Strategii: Zespół Budżetu i Rynku Pracy, Zespół Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Zespół  Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zespół  ds. Społecznych i Bezpieczeństwa. Uzgodnione podczas warsztatów cele, które w następstwie zapisane zostaną w opracowywanym obecnie dokumencie pn. „Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020”, stanowiącym Tom IV Strategii Rozwoju Miasta Chojnice  zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Aktualności oraz Strategia Rozwoju Miasta Chojnice po opracowaniu przez Zespół Wykonawczy.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020