Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zgłoszenie obiektu hotelarskiego oraz innego obiektu w którym są świadczone usługi hotelarskie

 1. Informacje:
  • usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnodostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu, usług z tym związanych
  • usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli zostały one uprzednio zgłoszone do właściwej ewidencji gminnej
  • ewidencję gminną obiektów znajdujących się na terenie miasta prowadzi Burmistrz Chojnic, który jest właściwy ze względu na ich miejsce położenia
  • niedopełnienie tego obowiązku reguluje Kodeks wykroczeń
 2. Opłaty:
  • brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 509 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 47
 5. Tryb odwoławczy:
  • nie dotyczy

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2211, z 2022r. poz. 2185)
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. nr 22, poz. 169 oraz z 2011r. nr 259 poz. 1553)

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich