Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lutego 2022

Zgłoszenie do ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. Wymagane dokumenty:
  • zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
  • mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji instalacji
  • dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania instalacji
 2. Podmiot zobowiązany do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków:
  • prowadzący instalację
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 97, 96
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 200
 5. Uwagi:
  • do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) art. 152 ust. 1 oraz art. 378 ust. 3 pkt 3 oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1510)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej