Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lutego 2022

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)

 1. Wymagane dokumenty:
  • zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb)
  • szkic lub mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji urządzenia
 2. Podmiot zobowiązany do zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb):
  • właściciel nieruchomości
  • użytkownik
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 97, 96
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 200

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2020 r. poz. 888 ze zm.) art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej