Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 października 2021

XXXI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 25.10.2021

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) na sesji Rady Miejskiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 15. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 17. Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • UCHWAŁA NR XXXI/437/21
  • w/s rozpatrzenia skargi.
 • UCHWAŁA NR XXXI/436/21
  • w/s rozpatrzenia wniosku.
 • UCHWAŁA NR XXXI/435/21
  • w/s nadania nazwy ulicy.
 • UCHWAŁA NR XXXI/434/21
  • w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • UCHWAŁA NR XXXI/433/21
  • w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021