Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 marca 2022

Warsztaty konsultacyjne Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w warsztatach dotyczących dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, które odbędą się 23 marca br. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, (I piętro, s. 408).

W programie:

– prezentacja głównych elementów Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030,

– ocena przyjętych rozwiązań strategicznych w kilkuosobowych grupach warsztatowych,

– przedstawienie wyników prac warsztatowych,

– ogólna dyskusja nad zawartością dokumentu strategicznego.

Burmistrz Chojnic przypomina również o trwających do dnia 31 marca br. konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw odnośnie propozycji kierunków rozwoju miasta Chojnice oraz przyjmowanie uwag, dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030 dostępny jest tutaj.

Uwagi można zgłaszać do 31 marca:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice (decyduje data wpływu).

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030 opracowywany jest przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Koło Naukowe Zintegrowanego Planowania Rozwoju Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem dr. Bartłomieja Kołsuta.

W kategorii: Aktualności