Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 marca 2022

Bezpłatna komunikacja miejska dla uchodźców z Ukrainy

Z inicjatywy Prezesa MZK przy akceptacji Wójta Gminy Chojnice i Burmistrza Chojnic wprowadzamy dla imigrantów z Ukrainy bezpłatną możliwość korzystania z komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Chojnice do 30.04.2022 r. Oferta dotyczy osób, które przekroczyły granicę po 24.02.2022 r. i proszone są o dysponowanie swoim zaświadczeniem o nadaniu nr PESEL lub paszportem.

W kategorii: Aktualności