Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 marca 2022

Wydział Spraw Obywatelskich – godziny obsługiwania obywateli

Informujemy, że Wydział Spraw Obywatelskich (meldunki i dowody osobiste) w godzinach 12:00 – 15:00 obsługuje wyłącznie obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL. 

Termin i kolejność załatwiania w/w spraw ustalana jest w Biurze Podawczym

W kategorii: Aktualności