Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 marca 2013

Projekt Tomu IV Strategii pt. ,,Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020 wraz z listą kluczowych projektów miejskich”

Poniżej zamieszczamy projekt Tomu IV Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 pt. ,,Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020  wraz z listą kluczowych projektów miejskich”. Dokument ten był omawiany podczas warsztatów Zespołów Roboczych w dniu 15.02.2013r. oraz w ramach spotkań Zespołu Koordynującego prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chojnice.

Informujemy,  iż w związku z obszerną dyskusją nad kluczowymi projektami i programami miejskimi, (które zapisano w Tomie IV pt. ,,Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020”), przeprowadzoną w gronie członków Zespołu Koordynującego, dokonano podziału zaproponowanych  programów na programy miejskie i programy społeczne.

W chwili obecnej trwają prace związane z wypełnieniem Kart działań dla wszystkich, wymienionych w  dokumencie – kluczowych projektów i programów. Informuję, iż karty działań dla zaproponowanych kluczowych miejskich projektów inwestycyjnych i miejskich projektów organizacyjnych, a także programów miejskich wypełnią kompetentne w tym zakresie Wydziały Urzędu Miejskiego (Lista projektów/programów stanowi załącznik nr 1). Natomiast o wypełnienie kart działań dla programów społecznych, prosimy te podmioty/organizacje społeczne i osoby inicjujące oraz podejmujące się roli liderów programów, które są inicjatorami  i wnioskodawcami tychże programów (lista programów społecznych stanowi Załącznik nr 2).

Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych Kart działań, jak i ewentualnych opinii i uwag: 12.04.2013 r. na adres:

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy  Zagranicznej 
Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
e-mail: [email protected]

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020