Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 lutego 2017

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r. w następujących formach:

 1. Spacerów studyjnych w dniach:
  • 21.02.2017 r. – spacer ze szczególnym uwzględnieniem zadania „Renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne” – zbiórka o godzinie 15:30 na pl. Św. Jerzego w Chojnicach
  • 2.03.2017 r. – spacer ze szczególnym uwzględnieniem zadania „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” – zbiórka o godzinie 16:00 na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dworcowej w Chojnicach
  • 7.03.2017 r. – spacer ze szczególnym uwzględnieniem zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” – zbiórka o godzinie 16:00 przy wejściu do parku na Wzgórzu Ewangelickim od strony skrzyżowania ul. Rolbieckiego z ul. Świętopełka w Chojnicach
  • 9.03.2017 r. – spacer ze szczególnym uwzględnieniem zadania „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej” – zbiórka o godzinie 16:00 przy ul. Towarowej w Chojnicach (przy siedzibie firmy Windex)
 2. Spotkań organizowanych w dniach:
  • 21.02.2017 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach (stołówka), ul. Dworcowa 6
  • 2.03.2017 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach (stołówka), ul. Dworcowa 6
  • 7.03.2017 r. o godzinie 17.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach (sala nr 4) , ul. Świętopełka 1
  • 9.03.2017 r. o godzinie 17.00 w restauracji „Siódemka” w Chojnicach, ul. Subisława 7
 3. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze należy dostarczyć w okresie trwania konsultacji:
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
  • bezpośrednio do Biura Podawczego na parterze Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w godzinach pracy Urzędu

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały są dostępne:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl
 • na stronie internetowej www.miastochojnice.pl
 • w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, parter, w godzinach urzędowania
 • w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, IV piętro, pokój 710, w godzinach urzędowania
Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Ministerstwo Rozwoju 4. Unia Europejska Fundusz Spójności

Projekt „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach