Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 listopada 2016

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r. do godz. 15:00 w następujących formach:

 1. Spotkań „o Komitecie Rewitalizacji przy kawie” organizowanych 29 listopada 2016r.:
  • o godzinie 9.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a
  • o godzinie 11.00 w restauracji Fosa w Chojnicach, ul. Grobelna 3
  • o godzinie 13.00 w restauracji Siódemka w Chojnicach, ul. Subisława 7
 2. Spotkania realizowanego techniką „otwartej przestrzeni” – spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a, dnia 6 grudnia 2016r.
 3. Narady obywatelskiej grupy przedstawicielskiej osób wskazanych przez Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Osiedli organizowanej w dniach 9 grudnia 2016r. o godzinie 16:00, 12 grudnia 2016r. o godzinie 17:30 i 13 grudnia 2016r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w sali 408
 4. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze należy dostarczyć w okresie trwania konsultacji:
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
  • bezpośrednio do Biura Podawczego na parterze Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w godzinach pracy Urzędu

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały są dostępne:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl
 2. na stronie internetowej https://www.miastochojnice.pl/category/projekty-unijne/2014-2020-projekty-unijne/rewitalizacja-dzielnicy-dworcowej-w-chojnicach-2014-2020-projekty-unijne/
 3. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, parter, w godzinach urzędowania
 4. w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, IV piętro, pokój 710, w godzinach urzędowania
Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Ministerstwo Rozwoju 4. Unia Europejska Fundusz Spójności

Projekt „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały - 5712Projekt uchwały - 5712 [242 KB, pdf]

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach