Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 stycznia 2017

Informacje podsumowujące konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z projektem uchwały uwzględniającym zmiany

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza informację podsumowującą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wyznaczania składuoraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach uwzględniającą zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych.

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Ministerstwo Rozwoju 4. Unia Europejska Fundusz Spójności

Projekt „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały - 5801Projekt uchwały - 5801 [201 KB, pdf]

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach