Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 kwietnia 2023

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty.

Konsultacje trwają od 14 kwietnia do 21 kwietnia 2023 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej miasta miastochojnice.pl w zakładce „Konsultacje”, w zakładce Organizacje Pozarządowe, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje projektów uchwał” oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2023 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: [email protected]
  • numer faksu: 52 397 21 94,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

W kategorii: Konsultacje, Konsultacje z NGO