Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 maja 2023

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie :w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach

w sprawie wymagań, w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Konsultacje trwają od 18.05.2023 do 25.05. 2023 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej miasta miastochojnice.pl w zakładce „Konsultacje”, w zakładce Organizacje Pozarządowe, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje projektów uchwał” oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej.

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 25.05. 2023 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: [email protected]
  • numer faksu: 52 397 21 94,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.
Dokumenty do pobrania:

Formularz konsultacjiFormularz konsultacji [14 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje