Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 września 2022

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.

Konsultacje trwają od 14 września do 21 września 2022 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej miasta miastochojnice.pl w zakładce „Konsultacje”, w zakładce Organizacje Pozarządowe, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje projektów uchwał” oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12A.

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2022 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: [email protected]
  • numer faksu: 52 397 21 94,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.
Dokumenty do pobrania:

Formularz konsultacjiFormularz konsultacji [14 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje, Konsultacje z NGO