Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 stycznia 2023

Nabór wniosków do programu “STOP dla SMOGU w Chojnicach”

Wraz z początkiem stycznia br. ruszyła kolejna edycja naboru wniosków w ramach miejskiego programu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”. Kwota dofinansowania wynosi 7.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczne, można pobrać tutaj lub w punkcie informacyjnym – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, budynek starego szpitala, wejście od ul. Sukienników, II piętro, pok. 201.

Zadania podlegające realizacji dotyczą modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów ocieplanych węglem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub elektrycznym źródłem ciepła.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan istniejący źródła ciepła, zgodę współwłaścicieli oraz tytuł prawny budynku. Konieczne jest, aby wnioskodawca był właścicielem/współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, położonego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, który nie jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są również pod numerem telefonu 52 397 18 00 wew. 72.

W kategorii: Aktualności