Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Stop dla SMOGU

Nabór wniosków do programu “STOP dla SMOGU w Chojnicach”

W 2024 r. ruszyła kolejna edycja naboru wniosków w ramach miejskiego programu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”. Wnioski o dofinansowanie na  wymianę pieców centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczne, można pobrać z tej strony – poniżej lub w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Kwota dofinansowania wynosi do 7.000 zł.

Nabór wniosków trwa do 31 października 2024 r.

Zadania podlegające realizacji dotyczą planowanej w bieżącym roku modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem, koksem, drewnem kawałkowym oraz pelletem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, pompą ciepła lub elektrycznym źródłem ciepła.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku jednorodzinnego lub do wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej),
 2. dokumentacje fotograficzną stanu istniejącego (wymagane są, co najmniej 3 zdjęcia w minimalnym rozmiarze 10 cm x 15 cm – wydrukowane na papierze lub wywołane w zakładzie fotograficznym). Zdjęcia powinny obejmować:
  1. pomieszczenie kotłowni (lub pomieszczenie z piecem kaflowym),
  2. zbliżenie kotła (pieca kaflowego),
  3. tabliczkę znamionową – jeśli istnieje (jakość zdjęcia musi pozwalać na odczytanie treści tabliczki),
 3. zgodę współwłaścicieli budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na przystąpienie do przedmiotowego konkursu,
 4. zgodę współwłaścicieli nieruchomości/lokalu lub w przypadku wyodrębnionych samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych, w budynkach wielorodzinnych wymagana jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej zawierająca wyrażenie zgody współwłaścicieli na realizację zadania w częściach wspólnych budynku, a w przypadku braku wspólnoty zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku,
 5. oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji.

Ponadto wymagane jest aby aplikujące osoby fizyczne były właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, położonego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, który nie jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat programu pod numerem telefonu 52 397 18 00 wew. 72 i 94.