Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 maja 2013

Informacja po czwartym posiedzeniu Rady Strategii

W dniu 8 maja w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym swoje czwarte posiedzenie odbyła Rada Strategii Rozwoju Miasta Chojnice. Po otwarciu spotkania, którego dokonał przewodniczący Rady Antoni Szlanga wystąpił prof. dr hab. Marek Dutkowski, celem podsumowania prac nad Strategią. Profesor przedstawił także uaktualniony projekt dokumentu „Wizja Chojnic w roku 2020 oraz misja władz samorządowych służąca urzeczywistnieniu wizji”, projekt dokumentu „Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta” oraz system monitoringu i ewaluacji realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chojnice. Następnie obyła się dyskusja, w której członkowie Rady zgłaszali swoje uwagi i wyrażali opinie odnośnie poszczególnych kwestii zawartych w dotychczas powstałym dokumencie Strategii.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020