Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 lutego 2013

Informacja po spotkaniu Zespołu Koordynującego prace nad Strategią Rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020

Dnia 29 stycznia br. w sali konferencyjnej Ratusza odbyło się spotkanie Zespołu Koordynującego prace nad Strategią Rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020. Wziął w nim udział prof. Marek Dutkowski, który przygotowuje dokument Strategii Rozwoju Chojnic do roku 2020.

Podczas spotkania wypracowano wstępną listę celów strategicznych dla rozwoju miasta Chojnice do roku 2020, która będzie podstawą do dyskusji i dalszych uzgodnień podczas warsztatów Zespołów Roboczych. Wstępna lista celów strategicznych, którą prezentujemy poniżej służyć ma wypracowaniu ostatecznej listy celów rozwojowych, które zapisane zostaną w dokumencie pn. ,,Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020”, tj. w Tomie IV ,,Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”.

Dodać należy, iż wstępna lista celów strategicznych dla miasta Chojnice do roku 2020 jest efektem dotychczasowej współpracy prof. Marka Dutkowskiego przede wszystkim z członkami Rady Strategii. To właśnie propozycje projektów i przedsięwzięć złożone przez członków Rady ukształtowały te cele. Dalsza szczegółowa dyskusja nad nimi, jak i nad propozycjami celów szczegółowych oraz planowanymi przedsięwzięciami, które wpisywać się będą w przyjęte cele strategiczne dla Chojnic, odbędzie się z udziałem czterech powołanych Zespołów Roboczych, tj. Zespołu Budżetu i Rynku Pracy, Zespołu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Zespołu  Edukacji, Kultury i Sportu, Zespołu ds. Społecznych i Bezpieczeństwa, które zaplanowano na dzień 12 lutego br.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020