Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 czerwca 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6730.29.2024 dla inwestycji polegającej na budowie muru oporowego na działce nr 4245/7 położonej przy ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.

Na podstawie art. 49a ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6730.29.2024 dla inwestycji polegającej na budowie muru oporowego na działce nr 4245/7 położonej przy ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia