Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 czerwca 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.10.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 1904/1, 1905/3, 1905/5, 1905/6, 2041/92, 2079, 2080, 2081/8, 2081/10 i 4093, położonych w Chojnicach przy ul. Świętopełka

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.10.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 1904/1, 1905/3, 1905/5, 1905/6, 2041/92, 2079, 2080, 2081/8, 2081/10 i 4093, położonych w Chojnicach przy ul. Świętopełka.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia