Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 listopada 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje trwają od 2 listopada do 9 listopada 2023 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej miasta miastochojnice.pl w zakładce organizacje Pozarządowe, Konsultacje z NGO oraz w zakładce Konsultacje, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12A

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2023 roku na:

  • adres poczty elektronicznej [email protected]
  • numer faksu 52 397 21 94,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

W kategorii: Konsultacje, Konsultacje z NGO