Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Zbigniew Rajmund Stromski

Zbigniew Rajmund Stromski – urodzony 21.08.1930 r. w Chojnicach, syn Jana i Anny Bembenek. W działalności regionalnej jest kontynuatorem rodzinnej tradycji. Pracował m.in. jako urzędnik w gminie Konarzyny, księgarz w Człuchowie i archiwista w Powiatowym Archiwum Państwowym w Chojnicach. W 1952 roku zadebiutował jako korespondent na łamach „Głosu Wybrzeża”. Od tego czasu stale publikował przyczynki i artykuły głównie na temat najnowszej historii Chojnic i ziemi chojnickiej m.in. w „Kaszëbach”, „Zeszytach Chojnickich”, „Bazunach”, w „Gońcu Chojnickim”, „Gazecie Chojnickiej” oraz w prasie codziennej: „Życiu Chojnic i Okolic”, „Gazecie Pomorskiej”, „ Dzienniku Bałtyckim” oraz dwutygodniku „W rodzinie”. Owocem regionalnych zainteresowań i badań Zbigniewa Stromskiego jest praca „Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275 – 1980”, która została wydana w 1986 r. w Bydgoszczy.
Jako społecznik był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Człuchowskiej. Przez wiele lat należał do najaktywniejszych działaczy Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Chojnicach oraz Chojnickiego Towarzystwa Kulturalnego. Przez dwie kadencje był ławnikiem Sądu Rejonowego w Chojnicach. Długoletnią działalnością twórczą i popularyzacją zyskał wiele społecznego uznania i wdzięczności. W 1980 r. otrzymał odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. W 1997 r. dostał dyplom uznania i podziękowania za upowszechnianie kultury oraz publicystykę regionalną od ówczesnego burmistrza Chojnic Andrzeja Gąsiorowskiego.
Tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice nadano mu 22.12.2008 r. Zmarł 13.12.2013 r.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w Bedekerze Chojnickim Kazimierza Ostrowskiego oraz na stronie internetowej www.historiachojnic.pl (dostęp dnia 29.03.2012 r.).
Źródło zdjęcia www.historiachojnic.pl (dostęp dnia 29.03.2012 r.).

Irmina Łysakowska

W kategorii: Zasłużeni Obywatele