Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Maria Renata Wróblewska

Maria Renata Wróblewska – urodzona 23.01.1949 r. w Leśnie. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach oraz do Liceum Pedagogicznego w Tucholi. W latach 1968-1971 pracowała na stanowisku nauczycielki w Jarcewie, a od roku 1971 do 1977 w Silnie. Przez 10 lat (1977-1987) była nauczycielką muzyki w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach, a od 1987 do 2001 w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich. Od 2001 roku zaczęła ponownie pracować w Szkole Podstawowej nr 7, aż do uzyskania emerytury – w roku 2006. W czasie pracy zawodowej kształciła się. W roku 1975 skończyła studia o kierunku wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, w 1982 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy o kierunku kulturalno-oświatowym oraz w roku 2004 studia podyplomowe w zakresie języka kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim.
W szkołach prowadziła chóry i zespoły taneczne. Założyła też orkiestrę oraz grupę wokalną „Płomienie”, które połączyły się w Zespół Artystyczny Szkoły Podstawowej nr 7. W 1982 roku utworzyła zespół „Kaszuby”, który podzielił się w 1990 roku, w wyniku czego założyła Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Kaszëbë”. Grupy pod jej kierownictwem były i są ogniskami kultury kaszubskiej. Maria Renata Wróblewska otrzymała m.in. dwie nagrody ministra kultury i sztuki oraz dwie nagrody kuratora oświaty.

Decyzją Rady Miejskiej i zgodnie z uchwałą z dnia 22.04.2011 r., otrzymała tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice, który nadano jej 25.06.2011 r.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w Bedekerze Chojnickim Kazimierza Ostrowskiego.
Źródło zdjęcia: www.pomorska.pl fot. Aleksander Knitter (dostęp dnia 07.05.2012 r.)

W kategorii: Zasłużeni Obywatele