Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Kazimierz Pułakowski

Kazimierz Pułakowski – urodzony 17.09.1929 r. w Chojnicach. W 1952 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Bytowie, po czym rozpoczął pracę nauczyciela w szkole zawodowej w Chojnicach. Decyzją komisji weryfikacyjnej Wydziału Kultury UW w Bydgoszczy uzyskał cenzus instruktora muzycznego II stopnia. W latach 1954-2002 pracował w Społecznym Ognisku Artystycznym jako nauczyciel gry na akordeonie. Od 1952 r. związany był z Powiatowym Domem Kultury. Tworzył i prowadził grupy muzyczne: zespół wokalny, młodzieżowy zespół akordeonowy, big-band „Rytm”, Kaszubską Kapelę Ludową „Tury”, Chór Seniorów „Astry”. Kształcił muzycznie kilka pokoleń młodych chojniczan, a także wielu jego wychowanków kontynuowało naukę w średniej szkole muzycznej.
Kazimierz Pułakowski zmarł w wieku 82 lat (25.09.2011) i pochowany został 28.09.2011 r. na cmentarzu komunalnym w Chojnicach
Tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice nadano mu 22.08.2008 r.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w Bedekerze Chojnickim Kazimierza Ostrowskiego.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele