Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 września 2019

Zawarcie umowy z firmą Marbruk

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

25.09.2019r. zawarcie Umowy nr BI.272.10.2019 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Firmą Marbruk Sp.z o.o., Sp.k, Charzykowy na „Budowę zbiornika retencyjnego Sobierajczyka”.

  • Wartość umowy: 16.668.469,50 zł
  • Termin realizacji: do 30.09.2022r.

 27.09.2019r. – zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.4.2018 z 19.03.2018r. zwiększającego kwotę wynagrodzenia o 816.934,76 zł w związku z wystąpieniem konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych.

27.09.2019r. – zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr PRiWZ.272.1.2019 z 02.08.2019r. wydłużający termin realizacji umowy na montaż tablic promocyjnych.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów