Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 marca 2020

Zawarcie aneksu do umowy

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

06.03.2020r. – zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy nr BI.272.1.2019 z 06.02.2019r. zwiększającego wartość wynagrodzenia wykonawcy o kwotę: 444.849,29 zł brutto, w związku z wystąpieniem robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych.

15.03.2020r. – zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.5.2018 z 22.03.2018r. (nadzór inwestorski) zmieniający podział wynagrodzenia na uczestników projektu: Gminę Miejską Chojnice i Powiat Chojnicki.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów