Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 sierpnia 2019

Zawarcie umowy z firmą Certus

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2.08.2019r. – zawarcie Umowy nr PRiWZ.272.1.2019 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Powiatem Chojnickim a firmą Certus Janusz Szczepański z Chojnic na wykonanie wraz z dostawą i montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu.

  • Wartość umowy:                                          46.309,50 zł
  • zakres Gminy Miejskiej Chojnice:                36.469,50 zł
  • zakres Powiatu Chojnickiego:                         9.840,00 zł

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów