Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 lipca 2019

Zawarcie umów

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

22.07.2019r. – zawarcie Umowy nr BI.272.6.2019 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a firmą Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic na „Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice – część I: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna”.

  • Wartość umowy: 2.507.648,96 zł
  • Termin realizacji: do 30.09.2022r.

22.07.2019r. – zawarcie Umowy nr BI.272.7.2019 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Powiatem Chojnickim a firmą Wo-Kop Wojciech Drewczyński z Chojnic na wykonanie zadania: „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice – część II: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Al. Brzozowa, ul. Prochowa, H.Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, G.Goedtke, 14 Lutego, Wycecha”.

Umowa obejmuje zakres rzeczowy realizowany przez partnera projektu – Powiat Chojnicki, tj.: budowę wpustów wraz z odtworzeniem nawierzchni i profilu ul. Aleja Brzozowa.

  • Wartość umowy: 8.497.876,62 zł
  • zakres Gminy Miejskiej Chojnice: 7.812.733,46 zł
  • zakres Powiatu Chojnickiego: 685.143,16 zł
  • Termin realizacji: do 30.09.2022r.

22.07.2019r.- zawarcie Umowy nr BI.272.8.2019 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Konsorcjum firm: PRMiOŚ EKOMEL Sp. z o.o., Chojnice, Instal Sp. z o.o. Nieżychowice, : Marbruk Sp. z o.o.,Sp. k  Charzykowy, na wykonanie zadania: „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice – część IV: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową – ul. Grunwaldzka”.

  • Wartość umowy: 560.343,88 zł
  • Termin realizacji: do 30.09.2022r.

22.07.2019r.- zawarcie Umowy nr BI.272.9.2019 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a firmą Wo-Kop Wojciech Drewczyński z Chojnic na wykonanie zadania: „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice – część V: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego”.

  • Wartość umowy: 2.086.079,18 zł
  • Termin realizacji: do 30.09.2022r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów