Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 października 2018

Zawarcie Umowy o umieszczenie reklamy z firmą Magraf s.c. S.Grzmiel, L.Grzmiel, Bydgoszcz na zamieszcenie ogłoszenia promującego projekt.

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość umowy: 1.623,60 zł

Termin realizacji: 11.10.2018 r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów