Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 lutego 2019

Zawarcie Umowy nr BI.272.1.2019

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zawarcie Umowy nr BI.272.1.2019 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Powiatem Chojnickim i Konsorcjum firm: Marbruk Sp. z o.o., Charzykowy, EKOMEL Sp. z o.o., Chojnice, Instal Sp. z o.o. Nieżychowice, na wykonanie zadania: „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice – część: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka”.

Umowa obejmuje zakres rzeczowy realizowany przez partnera projektu – Powiat Chojnicki, tj.: budowę wpustów wraz z odtworzeniem nawierzchni i profilu następujących dróg powiatowych: Aleja Brzozowa, Angowicka, Dworcowa, Towarowa i Strzelecka, na odcinku ok. 2.330 km.

Wartość umowy: 7.726.627,80 zł, w tym:

  • zakres Gminy Miejskiej Chojnice: 5.512.607,80 zł
  • zakres Powiatu Chojnickiego: 2.214.020,09 zł

Termin realizacji: do 30.11.2020 r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów