Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 sierpnia 2018

Zawarcie Umowy nr BI.272.18.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dnia 30.08.2018 r. zawarto Umowę nr BI.272.18.2018 z B&B Jan Burglin, Chojnice na wykonanie usługi nadzoru autorskiego dla projektu.

Wartość umowy: 119.000,00 zł

Termin realizacji: 15.11.2020 r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów