Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 czerwca 2018

Zawarcie Umowy nr PRiWZ.272.1.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dnia 21.06.2018 r. zawarto Umowę nr PRiWZ.272.1.2018 z KMK Group, Krzepice na wykonanie wraz z dostawą i montażem 2 tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Wartość umowy: 11.783,40 zł

Termin realizacji: 28.07.2018 r.

W dniu 19.07.2018 r. Wykonawca odstąpił od realizacji ww. umowy.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów