Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 kwietnia 2018

Zawarcie Umowy nr BI.272.9.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dnia 27.04.2018 r. zawarto Umowę nr BI.272.9.2018 na wykonanie zadania pn. Zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny „Fatimska”, zbiornik retencyjny „Zachodni” – część II”.

Umowa obejmuje przebudowę Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej, w tym:

  • budowę kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi – ul. Pomorska
  • budowę kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Zawiszy Czarnego
  • budowę ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodni-Człuchowska” – ul. Człuchowska
  • budowę separatora nr 16 – ul. Człuchowska
  • przebudowę Rowu Zachodniego wraz z budową separatorów – kard. Stefana Wyszyńskiego, Człuchowska, Miłosza, Leśmiana (separator nr 15)
  • Rów Zachodni, separator nr 12, separator nr 15, separator nr 17, separator nr 18
  • budowę ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodniego” w rejonie ul. Szymborskiej
  • zieleń i wycinka drzew

Wartość umowy: 11.189.808,58 zł

Termin realizacji: 15.10.2020r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów