Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 marca 2018

Zawarcie Umowy nr BI.272.5.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zawarcie Umowy nr BI.272.5.2018 z firmą

Safege S.A.S. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”.

Wartość umowy: 867.150,00, w tym:

  • Gmina Miejska Chojnice: 841.584,45 zł,
  • Powiat Chojnicki: 25.565,55 zł.
  • Termin zakończenia: 15.11.2020 r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów