Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 marca 2018

Zawarcie Umowy nr BI.272.4.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dnia 19.03.2018 r. zawarto Umowę nr BI.272.4.2018 na wykonanie zadania  pn. Zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. 14-go Lutego i ulicy Czarna Droga – część II”.

Umowa obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz, w tym:

  • budowę kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Kazimierza Wielkiego
  • budowę kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Jedności Robotniczej
  • budowę kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Armii Ludowej
  • budowę kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich i Czynu Zbrojnego Kolejarzy
  • budowę kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Zygmunta Augusta, Wł. Jagiełły, Mieszka I, B. Chrobrego
  • budowę kd z odwodnieniem ul. 14 Lutego w Chojnicach wraz z niezbędną przebudową drogi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 237/661, 270/7
  • automatyczny system sterowania z elementami kontrolno-pomiarowymi układów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
  • zieleń i wycinka drzew.

Wartość umowy: 5.448.350,78 zł

Termin realizacji: 15.10.2020r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów