Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 kwietnia 2018

Chojnicki Ekomel kolejnym wykonawcą projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowym na terenie MOF Chojnice – Człuchów”

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

27 kwietnia w chojnickim ratuszu doszło do podpisania kolejnej umowy dotyczącej realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. Konsorcjum chojnickich firm Ekomel oraz Instal zajmie się realizacją Zadania I (Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów) w Części II obejmującej przebudowę Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej. Konsorcjum zaproponowało cenę brutto: 11.189.808,58 zł

Elementami tej inwestycji są:

  • budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi – ul. Pomorska
  • budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ul. Zawiszy Czarnego
  • budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodni – Człuchowska” – ul. Człuchowska
  • budowa separatora nr 16 przy ul. Człuchowskiej
  • przebudowa Rowu Zachodniego wraz z budową separatorów – Kard. Stefana Wyszyńskiego, Człuchowska, Miłosza, Leśmiana (Separator nr 15)
  • Rów Zachodni, Separator nr 12, Separator nr 17, Separator nr 18
  • budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodniego” w rejonie ul. Szymborskiej

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace rozpoczną się już w maju br. (przy budowie tzw. Rowu Zachodniego) a finału możemy spodziewać się  w lipcu 2019 roku.

Prace w obrębie ul. Pomorskiej oraz Zawiszy Czarnego zostały zaplanowane od sierpnia do października 2018 r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów