Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 czerwca 2019

Aneksy do umów

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10.06.2019r. – zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.1.2019 z 06.02.2019r. w związku ze zmianą nazwy wykonawcy wynikającą z przekształcenia.

28.06.2019r. – zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy nr BI.272.1.2019 z 06.02.2019r. w zakresie zmiany zapisów § 5 ust. 4 i ust. 5 umowy.

26.09.2019r.  zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.9.2018 z 27.04.2018r. zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy o kwotę: 183.463,93 zł w związku z wystąpieniem konieczności udzielenia zamówień dodatkowych.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów