Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 czerwca 2022

Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy nr BI.272.7.2019

Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy nr BI.272.7.2019 zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy o kwotę: 267.524,77 zł w związku ze wzrostem cen materiałów, kosztów pracowniczych, ograniczoną dostępnością surowców.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów